ÜMUMİ STATİSTİKA

13 Aprel 2020-ci il tarixinə aid Dünya üzrə ümumi statistika

Ölkələr Ümumi virusa
yoluxanlar
Aktiv xəstələr Ölənlər Sağalanlar
1 ABŞ 560,433 505,684 22,115 32,634
2 İspaniya 166,831 87,231 17,209 62,391
3 İtalya 156,363 102,253 198,99 34,211
4 Fransa 132,591 91,012 14,393 27,186
5 Germaniya 127,854 64,532 30,22 60,300
6 Böyük Britaniya 84,279 73,323 10,612 Məlumat yoxdu
7 Çin 82,160 1156 3341 77,663
8 İran 71,686 23,318 4474 43,894
9 Türkiyə 56,956 52,312 1198 3446
10 Belçika 29,647 19,584 3600 6463
67 Azərbaycan 1098 837 11 250
Ümumi say: 1,469,898 1,021,242 (69.4%) 99,874 (6.7% ) 348,438 (23.7%)